Huwelijksgoederenregister

Het centraal raadpleegbare Huwelijksgoederenregister op rechtspraak.nl bevat de registraties die volgens het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken dienen te worden bijgehouden.

Om een registratie in het huwelijksgoederenregister op te zoeken, moet u zowel de achternamen van beide partners als de huwelijksdatum invoeren. De reden waarom deze gegevens nodig zijn (en niet op één van de zoekcriteria kan worden gezocht) is gelegen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zoekcriteria
dit veld is verplicht
dit veld is verplicht
dit veld is verplicht
(dd-mm-jjjj)
dit veld is verplicht

Deze velden zijn verplicht.

Uittreksel inschrijving huwelijksgoederenregister

Zijn de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden in het huwelijksgoederenregister geregistreerd, dan kunt u via de knop ‘Opvragen stukken’ een uittreksel van de inschrijving downloaden en opslaan. Het register is openbaar. Dit betekent dat iedereen van de voorwaarden kennis kan nemen.

Afschrift huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Een afschrift (ook wel kopie van de akte genoemd) van de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is alleen op te vragen door 1 van beide partners. En onder bepaalde voorwaarden door notarissen, deurwaarders en de Belastingdienst. Het afschrift is op te vragen bij de rechtbank waar de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden ingeschreven staan. Als u niet weet welke rechtbank dit is, dan kunt u dat nakijken in het huwelijksgoederenregister via de knop 'stukken opvragen'. Hoe u een afschrift opvraagt verschilt per rechtbank.
Meer over opvragen afschrift huwelijkse voorwaarden

Versie: 1.0.2.1